VÅR INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för oss att ni känner en trygghet i hur vi behandlar era personliga uppgifter. 

Nedan har vi formulerat vår integritetspolicy. 

GDPR Smott Måleri & Allservice behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts den Personuppgiftslagen (PuL) från 1998 av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, ofta kallad ”GDPR” (General Data Protection Regulation). Det är en lag som är gemensam för alla EU/EES-länder (d v s EU-länderna, samt Norge, Island och Liechtenstein). Reglerna gäller för alla som hanterar personuppgifter inom EU/EES. Lagen gäller även aktörer utanför detta område när de behandlar uppgifter om individer inom EU/EES.  

Syftet med GDPR är att förstärka skyddet för privatpersoners integritet vid databehandling av ”personuppgifter”. Med det menas alla tänkbara uppgifter som gäller en individ (t ex adress, telefonnummer, kön, personnummer, personliga preferenser, inköpshistorik o s v). Lagen ger individen rätt till större insyn och möjlighet att påverka hur hans eller hennes uppgifter behandlas. En grundprincip i lagen är att man inte får behandla personuppgifter mer än nödvändigt, med tanke på ändamålen. 

Smott Måleri & Allservice är ansvariga för att insamling och hantering av personuppgifter gällande kunder och leverantörer görs på ett korrekt sätt samt att vi informerar om vad vi gör med dem. Som företag kan vi redovisar vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte i våra syste 

Vi hanterar och använder endast de personuppgifter som är nödvändiga enligt de avtal ni har ingått i med Smott Måleri & Allservice. Alla personuppgifter (Namn, mejl, telefonnummer och faktura/leveransadresser) är endast tillgängliga för Smott Måleri & Allservice. Smott Måleri och Allservice tar ansvar för teknisk och organisatorisk datasäkerhet, dvs att skydda uppgifterna mot obehörig åtkomst, förstöring eller förändring. Som policy kommer de person- och företagsuppgifter som lämnas till Smott Måleri & Allservice inte delas vidare om detta inte behövs för att möjliggöra utförandet av våra tjänster. 

Vi har utsett en Personuppgiftsansvarig på på Smott Måleri & Allservice som hanterar alla frågor gällande vilka av era personuppgifter vi behandlar. Har du frågor om vilka uppgifter vi har om er kan ni kontakta info@smottmaleri.se.

 

Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen(GDPR) kan du göra det här

Vi hjälper dig med allt

Stort som Smott

Kontakt

Telefon: 070-975 41 36

E-postaddress: info@smottmaleri.se

Adress: Mulevägen 3, 275 64 Blentarp

Copyright © 2019 Smott Måleri & Allservice